Open Science Research Excellence

Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 31166


Select areas to restrict search in scientific publication database:
10001999
Fertigation Use in Agriculture and Biosorption of Residual Nitrogen by Soil Microorganisms
Abstract:
Present work deals with the possible use of fertigation in agriculture and its impact on the availability of mineral nitrogen (Nmin) in topsoil and subsoil horizons. The aim of the present study is to demonstrate the effect of the organic matter presence in fertigation on microbial transformation and availability of mineral nitrogen forms. The main investigation reason is the potential use of pretreated waste water, as a source of organic carbon (Corg) and residual nutrients (Nmin) for fertigation. Laboratory experiment has been conducted to demonstrate the effect of the arable land fertilization method on the Nmin availability in different depths of the soil with the usage of model experimental containers filled with soil from topsoil and podsoil horizons that were taken from the precise area. Tufted hairgrass (Deschampsia caespitosa) has been chosen as a model plant. The water source protection zone Brezova nad Svitavou has been a research area where significant underground reservoirs of drinking water of the highest quality are located. From the second half of the last century local sources of drinking water show nitrogenous compounds increase that get here almost only from arable lands. Therefore, an attention of the following text focuses on the fate of mineral nitrogen in the complex plant-soil. Research results show that the fertigation application with Corg in a combination with mineral fertilizer can reduce the amount of Nmin leached from topsoil horizon of agricultural soils. In addition, some plants biomass production reduces may occur.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] J. Zahora, P. Nohel and A. Kintl, “Vyplavování minerálního dusíku z orných, lučních a lesních půd v OPVZ II. st. Březová nad Svitavou”, in: Sborník příspěvků XV. Mezinárodní vodohospodářské konference Voda Zlin, Zlín: Moravská vodárenská, pp. 49-54, 2011.
[2] J. W. Erisman and M. A. Sutton, “The European nitrogen problem in a global perspective”, The European nitrogen assessment: sources, effects, and policy perspectives, New York: Cambridge University Press, pp. 9- 31, 2011.
[3] M. Šimek, “Základy nauky o půdě: 3”, Biologické procesy a cykly prvků. 1. vyd. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, 151 p, 2003.
[4] B. Úlehlová, Koloběh dusíku v travních ekosystémech. 1. vyd. Praha: Academia, 110 s. Studie ČSAV, č. 20, 1989.
[5] A. Kintl, J. Elbl, J. Záhora, J. Hynšt, L. Plošek and I. Tůma, “Vliv dodaných uhlíkatých látek na dynamiku ztrát dusíku z orných půd”, Pedologické dni 2012, Poda v krajinemeniacomsa režime využivania a ochrany. 1. vyd. Bratislava: Výzkumný ústav podoznalectva a ochrany pody Bratislava, p. 28, 2012.
[6] J. Herle and P. Bareš. “Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění”, Vyd. 1. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 207 s.
[7] A. Kapoor and T. Viraraghavan, „Fungal biosorption an alternative treatment option for heavy metal bearing wastewaters: a review“, Bioresource Technology. vol. 53, no 3, pp. 195-206, 1995.
[8] K. Jůva, A. Hrabal and J. Filip, „Závlaha zemědělských kultur“, 1. Vyd. Praha: SZN, 310 s., 1981.
[9] J. Šálek, Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. 1. vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, 283 s., 2006.
[10] M. Pescod, Waste water treatment and use in agriculture, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, xiv, 125 p, 1992.
[11] K. Stehlik, Závlahové využití odpadních vod: Závlahy městskými odpadními vodami. II. 1. Vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR, 86 s., 1980.
[12] Y. L. Qian and B. Mecham, “Long-Term Effects of Recycled Waste Irrigation on Soil Chemical Properties on Golf Course Fairways”, Agronomy Journal. vol. 97, no. 3, pp. 717-721, 2005.
[13] K. Butterbach-Bahl, P. Gundersen and M. A. Sutton, “Nitrogen processes in terrestrial ecosystems” The European nitrogen assessment: sources, effects and policyperspectives, New York: Cambridge University Press, pp. 99-125. 2011.
[14] J. Elbl, A. Kintl, T. Lošák, L. Plošek, and E. Pohanková, “Influence of different type of fertilization and rainfall variations on soil hydrophobicity and leaching of mineral nitrogen,” in Soil management in sustainable farming systems, B. Badalíková, Ed. Czech Republic: Institute for Fodder Crops Ltd., Troubsko, pp. 35-40, 2014.
[15] J. Elbl, L. Plošek, A. Kintl, J. Záhora, J. Přichystalová, and J. Hynšt, ”Effect of organic-waste compost addition on leaching of mineral nitrogen from arable land and plant production,” World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 7, no. 6, pp. 2088-2093, 2013.
[16] J. Elbl, L. Plošek, A. Kintl, J. Záhora, S. Javoreková, I. Charousová, L. Kalhotka, and O. Urbánková, “Effects of drought on microbial activity in rhizosphere, soil hydrophobicity and leaching of mineral nitrogen from arable soil depending on method of fertilization,” World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 8, no. 8, pp. 741-747, 2014.
[17] I. Novosadova, J. Zahora and J. D. R. Sinoga, “The availability of mineral nitrogen in mediterranean open steppe dominated by Stipa tenacissima L”, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 59, no. 5, pp. 187-192, 2011.
[18] M. B. Peoples, A. W. Faizah, B. Rerkasem and D. F. Herridge, Methods for evaluating nitrogen fixation by modulated legumes in the field. Canberra: Australian Centre for International Agricultural Research, 1989.
[19] M. A. Sutton, The European nitrogen assessment: sources, effects and policy perspectives. New York: Cambridge University Press, cha. 1, 5, 2011.
[20] T. Nanos, Water balance and nitrate leaching from arable land in a changed climate – A model study, Upsala: Swedish University of Agricultural Sciences, 2011.
[21] L. D. Dinnes, D. L. Karlen, D. B. Jaynes, T. C. Kaspar, J. L. Hatfield, T. S. Colvin, and C. A. Cambardella, Nitrogen management strategies to reduce nitrate leaching in tile-drained Midwestern soils, Nebraska (USA): USDA Agricultural Research Service/UNL Faculty – Lincoln, Nebraska, 2002.
[22] J. Záhora and L. Mejzlík, “The leaching of mineral nitrogen into underground water from soil environment of different ecosystems”, Ekológia Travného Porastu, no. 7, pp. 170-174, 2007.
Vol:15 No:04 2021Vol:15 No:03 2021Vol:15 No:02 2021Vol:15 No:01 2021
Vol:14 No:12 2020Vol:14 No:11 2020Vol:14 No:10 2020Vol:14 No:09 2020Vol:14 No:08 2020Vol:14 No:07 2020Vol:14 No:06 2020Vol:14 No:05 2020Vol:14 No:04 2020Vol:14 No:03 2020Vol:14 No:02 2020Vol:14 No:01 2020
Vol:13 No:12 2019Vol:13 No:11 2019Vol:13 No:10 2019Vol:13 No:09 2019Vol:13 No:08 2019Vol:13 No:07 2019Vol:13 No:06 2019Vol:13 No:05 2019Vol:13 No:04 2019Vol:13 No:03 2019Vol:13 No:02 2019Vol:13 No:01 2019
Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007