Open Science Research Excellence

Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 31181


Select areas to restrict search in scientific publication database:
10011883
Parents’ Opinions on Compulsory Pre-school Attendance in the Czech Republic
Abstract:
The study deals with the presentation of the results of qualitatively oriented research, which was carried out in the scope of determining the attitudes of parents to preschool education in the Czech Republic. The research is conceived as an entry into the field of the researched issue and aimed to support the effectiveness of the items of the questionnaire, which was subsequently created based on the parents’ statements from interviews. The research method was interview with 15 parents of preschool children. The main aim of the interviews was to find out their views on the compulsory attendance of their children in kindergarten. Compulsory pre-school attendance has been introduced in the Czech Republic since 2017/18 with the aim of reducing delays in the entry of children into primary school and eliminating subsequent school failures. The findings offered a look at the differing views on compulsory kindergarten school influenced by the different socio-economic status of parents. Parents with a higher socio-economic status attached greater importance to the educational component of compulsory preschool attendance as a preparation for primary school, while parents with a lower socio-economic status emphasized the educational component. An interesting finding is also a statement from interviews of a parent who does not find benefits in compulsory preschool attendance.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] Act No. 561/2004 Sb. on pre-school, primary, secondary, college and other education, the Education Act., 2004, Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra.
[2] B. Berg, “Qualitative Research Methods for the Social Sciences”, 4th ed. United States of America: A Pearson Education Company, 2001.
[3] Czech School Inspectorate, Dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnost mateřských škol za odbodbí 1. pololetí školní roku 2017/2018. Praha: Czech School Inspectorate, retrieved from: https://www.csicr.cz/getattachment/494adcd7-2e4b-40a7-b564-383d964ce14d/TZ-Dopady-povinneho-predskolniho-vzdelavani.pdf.
[4] Commission of the European Communities, Communication from the commission to the council and to the European parliament. Efficieny and equity in European education and training system, 2006, retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0481&from=CS.
[5] A. H. Eagly and S. Chaiken, “The advantages of an inclusive definition of attitude” Social Cognition, vol. 25, no. 5, pp. 582-602.
[6] J. Hendl, “Kvalitativní výzkum: základy teorie, metody a aplikace”, Praha: Portál, 2016.
[7] M. Nakonečný, “Sociální psychologie”, Praha: Academia, 2009.
[8] T. Pavlíček, “Povinné předškolní vzdělávání smysl má. Do školek chodí víc dětí, ale ne všude, říká Valachová”, available from https://plus.rozhlas.cz/povinne-predskolni-vzdelavani-smysl-ma-do-skolek-chodi-vic-deti-ale-ne-vsude7558883.
[9] Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, 2014, Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
[10] J. Simonová, E. Potužníková and J. Straková, “Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol”, Pedagogická orientace, vol. 11, no. 1, pp. 71-91.
[11] Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. Stanovisko SKAV k návrhu povinného předškolního ročníku, 2015, retrieved from: https://skav.cz/wp-content/uploads/2015/02/skav_stanovisko_povinnost_PV_190215.pdf.
[12] E. Šmelová, “Předškolní vudělávání očima rodičovské veřejnosti”, Pedagogická orientace, vol. 15, no. 1, pp. 52-57.
[13] H. Picková, “Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění”, Orbis Scholae, vol. 11, no. 1, pp. 51-69.
[14] M. Těthalová, “Povinná předškolní docházka. Ano, či ne?”, Informatorium 3-8, vol. 12, no. 4, pp. 14-15.
Vol:15 No:04 2021Vol:15 No:03 2021Vol:15 No:02 2021Vol:15 No:01 2021
Vol:14 No:12 2020Vol:14 No:11 2020Vol:14 No:10 2020Vol:14 No:09 2020Vol:14 No:08 2020Vol:14 No:07 2020Vol:14 No:06 2020Vol:14 No:05 2020Vol:14 No:04 2020Vol:14 No:03 2020Vol:14 No:02 2020Vol:14 No:01 2020
Vol:13 No:12 2019Vol:13 No:11 2019Vol:13 No:10 2019Vol:13 No:09 2019Vol:13 No:08 2019Vol:13 No:07 2019Vol:13 No:06 2019Vol:13 No:05 2019Vol:13 No:04 2019Vol:13 No:03 2019Vol:13 No:02 2019Vol:13 No:01 2019
Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007