Open Science Research Excellence

Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 31100


Select areas to restrict search in scientific publication database:
10006206
The Effects of the Russian Crisis on Turkish Tourism Sector: A Case of Antalya Province, Turkey
Abstract:
Economic crisis, terrorism, global crisis and the relations between countries are the factors affecting tourism industry and tourism industry is vulnerable against these factors. In our study, there are two dimensions about Russian crisis. The crisis between Russia and Ukraine and decreased oil prices in global market have been entailed Russian economic crisis. This crisis has induced that the ruble, Russian currency, has depreciated against American dollars and consequently the purchasing power of Russian has weakened. This is the first dimension of our study. Second dimension is a political crisis between Turkey and Russia owing to the fact that the Russian Warcraft was brought down by Turkish army. The aim of this study is to explain the impact of the consequences of Russian crisis on Turkish tourism industry. The study has been limited only Antalya province.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] Çenberci, E. (2013). Yunanistan Borç Krizi ve Türk-Yunan Turizmine Etkileri, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, s. 106-121.
[2] Paksoy, P. ve Çolakoğlu, N. (2010). Ekonomik Kriz Dönemlerinde Turizm ve Seyahat, International Conference on Eurasian Economies, p. 344- 350.
[3] Aymankuy, Ş. Y. (2001). Turizm Sektöründe Kriz Yönetimi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, p. 105-118.
[4] http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/07/140730_obama_rusya, retrieved from: 04 March 2015.
[5] Özdal, H. vd. (2014). Ukrayna Siyasi Krizinde Rusya ve Batının Tutumu, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu. Ankara, p. 11-16.
[6] Baysoy, E. (2009). Rusya, AB, ABD İlişkileri Bağlamında Enerjinin Ekonomi Politiği ve Küreselleşmenin Jeopolitiği, Journal of Security Strategies, s. 59-81.
[7] Bingöl, O. (2014). Ukrayna Krizinin Ulusal, Bölgesel-Küresel Bağlamı ve Gelecek Öngörüleri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, p. 15-38.
[8] Akpolat, Y. (2006). Türkiye Turizminin Önemli Pazar Bölümlerine Yönelik Tutundurma Stratejileri Rusya-Almanya Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
[9] http://www.haberler.com/rusya-da-yasanan-kriz-turkiye-gida-ve-turizm-6780210-haberi/, retrieved from: 25 December 2014.
[10] Dinçer, B. et al. (2016). Türkiye-Rusya Krizinin Etkileri: Çok Yönlü Bir Değerlendirme. USAK, Ankara, p.6.
[11] Pak, V. (2007). Akdeniz Çanağı ve Avrupa Birliği Ülkelerin İçinde Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Türkiye Turizminin Yeri, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
[12] Sivil, İ. H. (2007). Avrupa Birliği Turizm Politikaları ve Türkiye Turizmi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
[13] http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.html, retrieved from: 10 March 2016.
[14] http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=TNL2J22K2SvW128pykhlxVFvvlcpdQJb4VwkpLVwkpLrl0SbvBBL! 424744836, retrieved from: 08 March 2015.
[15] http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,127688/yabanci-ziyaretci-sayilari-ve-milliyet-dagilimi-2012-20-.html, retrieved from: 25 May 2016.
Vol:15 No:03 2021Vol:15 No:02 2021Vol:15 No:01 2021
Vol:14 No:12 2020Vol:14 No:11 2020Vol:14 No:10 2020Vol:14 No:09 2020Vol:14 No:08 2020Vol:14 No:07 2020Vol:14 No:06 2020Vol:14 No:05 2020Vol:14 No:04 2020Vol:14 No:03 2020Vol:14 No:02 2020Vol:14 No:01 2020
Vol:13 No:12 2019Vol:13 No:11 2019Vol:13 No:10 2019Vol:13 No:09 2019Vol:13 No:08 2019Vol:13 No:07 2019Vol:13 No:06 2019Vol:13 No:05 2019Vol:13 No:04 2019Vol:13 No:03 2019Vol:13 No:02 2019Vol:13 No:01 2019
Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007